http://www.socialbizarenews.com/ - TUYỂN TẬP NHỮNG KÍ TỰ ĐẶC BIỆT-ĐỘC ĐÁO, ĐẸP, NGỘ NGHĨNH http://www.socialbizarenews.com/story.php?title=tuyen-t%E1%BA%ADp-nh%E1%BB%AFng-ki-t%E1%BB%B1-d%E1%BA%B7c-biet-doc-dao-d%E1%BA%B9p-ngo-nghinh-2 Mọi người đã quá chán đối với các kí tự bình thường trong game hay các phần mềm chat, MXH? Mọi người mong muốn làm mới tên gọi của bản thân hoặc là chat với bạn bè có các biểu tượng kí tự đặc biệt? Mọi người mong muốn tạo nên cá tính của bản thân qua các dò Fri, 19 Jan 2018 10:06:13 UTC en